ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ


Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες. Από την προετοιμασία και την βοήθεια για την συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, τη διόρθωση τυχόν λαθών σε ήδη συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την εκτίμηση των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε να πληρώσετε τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και άλλες κυρώσεις.


Φορολογικός Σχεδιασμός

Με την εκτίμηση της τρέχουσας φορολογικής δήλωσης που σας δίνουμε, σας βοηθάμε στην οργάνωση και λήψη αποφάσεων για την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση των φόρων σας.

Λογιστική και τήρηση λογιστικών βιβλίων

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και λογιστικών υπηρεσιών και προσφέρουμε λύσεις μικρότερου κόστους σε σχέση με κάποιον λογιστή πλήρους απασχόλησης.